Όροι Αποστολής

Η Επιχείρησή μας συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier. Τα προϊόντα παραδίδονται εντός 2-3 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Καθυστερήσεις στον χρόνο παράδοσης εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών (κακοκαιρίας κλπ) είναι πιθανές και η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο.  

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.5338/2018 περί Προστασίας των καταναλωτών, ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβει την παραγγελία να υπαναχωρήσει, αναιτιολόγητα από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋποτίθεται τα προϊόντα να επιστραφούν στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει και σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση υπαναχώρησης τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των πωληθέντων προϊόντων σε εμάς βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής από τον πελάτη ή εξουσιοδοτημένο από τον πελάτη τρίτο και απόκτησης της φυσικής κατοχής των προϊόντων. Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, η αποστολή της δήλωσης περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση την οποία μπορείτε να αποστείλετε σε εμάς είτε ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση glitterakinails@gmail.com. Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εφόσον υπάρξει υπαναχώρηση από τη σύμβαση, σας επιστρέφονται τα χρήματα της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Τα αρχικά έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο προμηθευτής.

 Η επιστροφή χρημάτων δύναται να μην πραγματοποιηθεί μέχρις την παραλαβή από εμάς των επιστρεφόμενων προϊόντων ή την απόδειξη σε εμάς της αποστολής τους.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αντικατάστασης του προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων.